Main Menu

Witamy !
Witamy !
Wycieczka turystyczna
Wycieczka turystyczna
Turniej piłkarski
Turniej piłkarski
Previous Next
1 2 3
Międzynarodowa impreza turystyczna – szlak turystyczny wokół Góry Pradziad
Międzynarodowe turniej karate – Prudnik
Międzynarodowy turniej szachowy – Niemysłowice
Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne
Międzynarodowe turniej piłki nożnej kobiet – Prudnik
Międzynarodowe Igrzyska osób niepełnosprawnych - Dobrzeń Wielki
Międzynarodowy turniej piłki siatkowej – Krnov
Międzynarodowe seminarium szkoleniowe dziewcząt w piłce nożnej – Pokrzywna
Międzynarodowy turniej sportowo-rekreacyjny gmin – Dobrzeń Wielki
Międzynarodowa impreza turystyczna - Krnovska Padesatka

Przekraczamy granice - integracja poprzez sport i turystykę - CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002168

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Back to top