Main Menu

W dniu 25.06.2021 r. w Dobrzeniu Wielkim (kompleks rekreacyjny) odbył się Międzynarodowy Turniej Sportowo – Rekreacyjny Gmin. Pierwotnie organizacja zawodów przewidywana była na miesiąc luty 2021, jednak ze względu na pandemię nie mogły być w tym terminie zrealizowane. W zawodach wzięło udział około 120 osób miejscowości ościennych z Dobrzeniem Wielkim oraz z Krnova (Czechy). Impreza miała charakter sportowo – rekreacyjny i tak też było. Uczestnicy mieli do zaliczenia 5 konkurencji – nie liczył się wynik, ale ważny był udział. Była to impreza międzypokoleniowa, w której brały udział dzieci, dorośli, a także seniorzy 60+. Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili. Dodatkową atrakcją był spływ barkami po rzece Odrze. Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe medale uczestnictwa, oraz posiłek regeneracyjny - catering. Dla chętnych przygotowana była także kiełbasa z grilla. Najbardziej wytrwali zawodnicy zakończyli udział w imprezie późną porą nocną. Karta startowa.

Turniej gminShow Gallery

  

 

 

 

Przekraczamy granice - integracja poprzez sport i turystykę - CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002168

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Back to top