Main Menu

W dniu 27.06.2021 r. w Niemysłowicach odbył się Międzynarodowy turniej szachowy. Ze względu na pandemię covid-19 termin turnieju został zmieniony (pierwotnie miał być zorganizowany w miesiącu marcu). Pandemia odbiła się także na frekwencji turnieju – ostatecznie w zawodach wystartowało 6 drużyn w tym dwie z Czech – z Krnova i Zlatych Hor. Wiele opolskich klubów w ostatniej chwili zrezygnowało z udziału.
Wszyscy uczestnicy turnieju skorzystali z posiłku w ramach cateringu oraz bufetu kawowego, który funkcjonował przez cały okres trwania turnieju. Regulamin turnieju, wyniki końcowe.

Turniej szachowyShow Gallery

 

 

 

Przekraczamy granice - integracja poprzez sport i turystykę - CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002168

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Back to top