Main Menu

W dniu 2.10.2021 r. w Krnovie odbyła się 55 edycja imprezy turystycznej „Krnovska Padesatka”. Impreza miała charakter rekreacyjny i dedykowana była osobom aktywnym turystycznie o bardzo szerokim przedziale wiekowym od dzieci do seniorów 60+. W imprezie wzięli udział mieszkańcy Krnova i pobliskich miejscowości z Czech oraz turyści z Polski (z miejscowości pogranicza polsko-czeskiego województwa opolskiego). Dla uczestników przygotowane zostały trasy turystyczne o różnej długości i trudności, z których najdłuższa liczyła 50 km, ale były także mniej wymagające na 15 km i 7 km. Trasy można było także pokonać na rowerze. Pogoda dopisała, dlatego też mimo już jesiennej pogody frekwencja uczestników była duża – około 200 osób. Dla wszystkich uczestników przygotowany był catering – bufet, a najlepsi na trasie zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami. Komunikat końcowy.

Krnovska PadesatkaShow Gallery

 

 

 

Przekraczamy granice - integracja poprzez sport i turystykę - CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002168

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Back to top