Main Menu

13 czerwca 2021 r. na stadionie lekkoatletycznym w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzono Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne, w ramach których odbyło się 35 konkurencji lekkoatletyczne z udziałem zawodników z opolskich klubów LZS, zawodników z ościennych województw oraz z Czech - z Základní škola Krnov (partnera projektu) i KS Ołomuniec. Pierwotnie zawody miały być przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2020, jednak ze względów na pandemię Covid-19 zawody nie mogły zostać zorganizowane – uległo zmianie także miejsce organizacji zawodów, ze względu na remont stadionu lekkoatletycznego w Opolu. Ogółem z zawodach uczestniczyło ponad 500 zawodników.

Dziewczęta – w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy i junior

  • biegi: 60 m, 100 m, 300 m, 600 m, 800 m, 80 m p.p., 400 m p.p.
  • skoki: w dal, wzwyż, o tyczce
  • rzuty: kula, oszczep, dysk.

Chłopcy – w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy i junior

  • biegi: 60 m, 100 m, 300 m, 400 m, 600 m, 1000 m,1500 m
  • skoki: w dal, wzwyż,
  • rzuty: kula, oszczep, dysk.

 Komunikat końcowy z zawodów

 

 

 

Przekraczamy granice - integracja poprzez sport i turystykę - CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002168

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Back to top