Main Menu

Projekt Przekraczamy granice - integracja poprzez sport i turystykę CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002168 realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INNTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Partnerem wiodącym projektu jest: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu (PL).
Partnerem projektu są: KČT odbor Krnov (CZ), Základní škola Krnov (CZ).
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 11 kluczowych działań – będą to wspólne imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne.
Czas trwania projektu: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
Do poszczególnych kluczowych działań projektu zaproszeni zostaną przedstawiciele innych organizacji sportowych i turystycznych z terenu województwa opolskiego oraz z Czech (powiat Bruntal i Jesenik).

 

Przekraczamy granice - integracja poprzez sport i turystykę - CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002168

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Back to top